หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเหลือง
 

Blub-Color-3W-YE

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเหลือง

 

 

Item specifics    

 
Model   :   หลอดไฟปิงปอง
ขั้ว LED   :   E27
LED Diameter   :   4.5 cm.
Power   :   3W
Color   :   YELLOW สีเหลือง

Blub-Color-3W-YE :
    หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเหลือง
    LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color Yellow

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่

Blub-Color-3W-YE
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color Yellow


Blub-Color-3W-YE
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color Yellow


      LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27


หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเหลือง หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเหลือง

Blub-Color-3W-YE
หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเหลืองBlub-Color-3W-YE
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color Yellow


     

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเหลือง

Blub-Color-3W-YE
หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเหลือง