หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีขาว
 

Blub-Color-3W-WH

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีขาว

 

 

Item specifics    

 
Model   :   หลอดไฟปิงปอง
ขั้ว LED   :   E27
LED Diameter   :   4.5 cm.
Power   :   3W
Color   :   WHITE สีขาว

Blub-Color-3W-WH :
    หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีขาว
    LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color White

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่

Blub-Color-3W-WH
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color White


Blub-Color-3W-WH
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color White


      LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27


หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีขาว หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีขาว

Blub-Color-3W-WH
หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีขาวBlub-Color-3W-WH
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color White


     

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีขาว

Blub-Color-3W-WH
หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีขาว