หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีแดง
 

Blub-Color-3W-RE

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีแดง

 

 

Item specifics    

 
Model   :   หลอดไฟปิงปอง
ขั้ว LED   :   E27
LED Diameter   :   4.5 cm.
Power   :   3W
Color   :   RED สีแดง

Blub-Color-3W-RE :
    หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีแดง
    LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color RED

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่

Blub-Color-3W-RE
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color RED


Blub-Color-3W-RE
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color RED


      LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27


หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีแดง หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีแดง

Blub-Color-3W-RE
หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีแดงBlub-Color-3W-RE
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color RED


     

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีแดง

Blub-Color-3W-RE
หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีแดง