หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเขียว
 

Blub-Color-3W-GR

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเขียว

 

 

Item specifics    

 
Model   :   หลอดไฟปิงปอง
ขั้ว LED   :   E27
LED Diameter   :   4.5 cm.
Power   :   3W
Color   :   GREEN สีเขียว

Blub-Color-3W-GR :
    หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเขียว
    LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color GREEN

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่

Blub-Color-3W-GR
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color GREEN


Blub-Color-3W-GR
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color GREEN


      LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27


หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเขียว หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเขียว

Blub-Color-3W-GR
หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเขียวBlub-Color-3W-GR
LED Color Blub 3W NEOX 1261021 AC 220V E27 Color GREEN


     

หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเขียว

Blub-Color-3W-GR
หลอดไฟ LED ปิงปอง 3W AC 220V ขั้ว E27 สำหรับงานตกแตงสถานที่ สีเขียว